هیچ غریبه ای

قد تو

برای من

بیگانه نبود


برچسب‌ها: شعر کوتاه, غریبه, رضامحمدزاده, شعر
+ نوشته شده در 93/04/04ساعت توسط رضا محمدزاده |

وبالاخره
مجموعه ی   خرچنگی که عاشق ماه بود
منتشر شد


برچسب‌ها: شعر, شعرکوتاه, شعرنو, رضامحمدزاده, چاپ کتاب
+ نوشته شده در 92/12/06ساعت توسط رضا محمدزاده |


نیامده ای بمانی

         -می دانم
آخر
کسی در خواب دیگری
            جا نمی ماند
تو
به اولین تنگر آفتاب به شیشه
در همان راهی که نیامده ای
گم می شوی


برچسب‌ها: شعرسپید, شعرکوتاه, رضامحمدزاده
+ نوشته شده در 92/08/20ساعت توسط رضا محمدزاده |

ولو می شود

زیر پای

کسی که هرگز عبور نمی کند

این کوره راه

آنگاه

می پیچد

گلوی انتظارم را می فشارد

من هم

کبود کبود

از فرط شب

شعر قی می کنم

پشت درختان سیمانی اش

کلاغ

بی رمق

روی سیم هائی که گپ نمی زنند

تنها

به نظاره

چرتی می زند قبل ِ خواب

باد خمیازه می کشد

و بوته ی خار

خوابم را می خراشد

نمی دانم انتهایَ کابوس

به کسی می رساندم یا نه

 

از میان پیچ و خم‌ترین جاده‌ها در جهان ...


برچسب‌ها: شعر نو
+ نوشته شده در 91/09/28ساعت توسط رضا محمدزاده |

تقویم را

کوک نکرده

  در

      همان

             روزی که باید

                           مانده ام

درست

لحظه ی نزدیک ِ دیدار

               پارینه ی دقیقه ها

 

عصر

عصر هر چه می خواهد باشد

                             باشد

عصر جرثقیل  فلسفه

یا

کمپاین هنر

وضرب اقتصاد

            _ بماند!

آدم

همان آدم است و

دلبستگی هایش همان عبث ِخواب آلوده

                   همان حزن کابوس زده

 

کاری ندارم

با تیترخالی روزنامه 

اگرچه هیاهو می کند

یا

با آنتنی که

ادای مترسک را لب بام

              برای کلاغهای در می آورد

 

اینکه کسی

در دور افتاده ترین

اشاره عقربه ها

هنوز به امید سیمرغ قصه

آخرین روزهای مانده اش را به آتش می کشد

جای بحث دارد

 


برچسب‌ها: شعر سپید
+ نوشته شده در 91/09/18ساعت توسط رضا محمدزاده |

مطالب قدیمی‌تر